Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 16/2017

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 21.06.2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku (Březolupy č.p. 90).

 

Doplnění článku z 07.08.2017:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.06.2017 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 21.06.2017.

   Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.      závěrečný účet obce Březolupy za rok 2016 s výrokem bez výhrad

2.      účetní závěrku obce Březolupy za rok 2016 a účetní závěrku ZŠ a MŠ Březolupy

3.      rozdělení hospodářského výsledku ( 274.552,94 Kč ) za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ( IČ: 750 20 491 )

4.      výpůjčku části pozemku p.č. KN 3571/1, k.ú. Březolupy o výměře cca 39 m2

5.      prodloužení termínu na výstavbu rodinného domu schváleného v seznamu podpořitelných nemovitostí pod č. 1/2015 a to do 8.1.2019

6.      Dohodu o budoucím převzetí objektů společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Březolupy „Hlavní polní cesta PC3f k.ú. Březolupy“ do majetku obce Březolupy

7.      souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 4/2017

8.      konečnou verzi studie BUS Terminálu

9.      zamítnutí umístění čistírny odpadních vod  pro obec Šarovy na k.ú. Březolupy

10.  odložení realizace Statického zajištění oplocení hřbitova na rok 2018, prodloužení stávající smlouvy o dílo a znovupodání žádosti o dotaci v roce 2018

11.  realizaci rekonstrukce MK Dolní Šraňky v roce 2017 pouze z obecního rozpočtu

12.  realizaci ořezů na jasanech v centru obce dle znaleckého posudku č.121-2 691/17 Ing. Kolaříka

13.  změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.5/2017 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání¨

14.  Případné odložení rekonstrukce chodníků na hřbitově na rok 2018, znovupodání žádosti o dotaci v roce 2018 a prodloužení stávající smlouvy o dílo

15.  Podání žádosti o dotaci  z programu Podpora obnovy sportovní  infrastruktury z POV

16.  Plán kontrol finančního výboru na rok 2017

 

17.  Realizaci stavby parkoviště pod hřbitovem v roce 2017

 

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. stav investičních resp. dotačních a projekčních akcí
  2. neudělení dotace na Statické zajištění oplocení hřbitova  a případně i chodníků na hřbitově
  3. obdržení poměrné části z pojistného plnění za pochybení při výběrovém řízení na akci „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“ ve výši 72.424 Kč

 

Program zasedání resp. pozvánka  ( 0,25 MB, .pdf ):  http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_17_06_21.pdf 

 

Mimo jiné zde bude schvalován i Závěrečný účet obce za rok 2016.

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content